Training

-"De mozaïek van het leven"

-Oudertraining

Programma van de trainingen

De mozaïek van het leven :

Integratie van gehechtheids- en traumatheorie in de behandeling van storend gedrag bij personen met dementie

Oudertraining :

Begeleiding van ouders in het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie met het kind.